609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

Audyt wewnętrzny, jak każdy inny obszar działalności organizacji również powinien podlegać cyklicznej ocenie w zakresie jakości działania oraz efektywności. Obowiązek przeprowadzania ocen jakości audytu wewnętrznego nakładają międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego, według których ocena taka powinna się odbyć co najmniej raz na pięć lat i zostać przeprowadzona przez obiektywne, niezależne i wykwalifikowane osoby spoza organizacji. Dokonanie oceny zewnętrznej nie tylko jest spełnieniem standardów audytu, ale także podnosi znaczenie Audytu Wewnętrznego w organizacji, a możliwość stosowania w sprawozdawczości z audytu formuły “przeprowadzone zgodnie ze standardami” jest swojego rodzaju znakiem jakości w świecie audytu.

Prowadzone przez nasz zespół oceny charakteryzują się profesjonalizmem, natomiast wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów uzupełnione jest uznanymi, międzynarodowymi kwalifikacjami: The Certified Government Auditing Professional (CGAP) i Certified Fraud Examiner (CFE). Usługi w zakresie oceny jakości audytu kierujemy zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego.

Proponujemy dwa rodzaje podejścia do przeprowadzenia oceny: 1) Pełna ocena zewnętrzna – prowadzona jest przez odpowiednio wykwalifikowany zespół audytorów, niepowiązanych z badaną organizacją oraz niezależnych. 2) Samoocena z niezależną walidacją (zewnętrznym zatwierdzeniem) – w zależności od wielkości komórki audytu poddawanej ocenie oraz zakresu tej oceny prowadzona jest przez zespół lub niezależnego, wykwalifikowanego audytora.