609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

PRACA I PRAKTYKI

Osoby i firmy zainteresowane współpracą z nami prosimy o przesłanie CV (oferty). Pracujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Aktualne oferty pracy / współpracy

Brak ofert pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV lub oferty na adres: biuro@omegaaudyt.pl. Prosimy o przesyłanie wyłącznie danych osobowych wymaganych od kandydatów do pracy. Dodatkowe informacje pod numerem 609.609.373. 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Anita Rogóz prowadząca firmę „Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu” z siedzibą Świniarsko 500 33­395 Chełmiec tel. 609609373, e-mail: biuro@omegaaudyt.pl, zwana dalej Administratorem
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji
3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: obowiązek prawny wynikający z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz w przypadku przechowywania dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody
6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji