609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

BADANIA I ANALIZY

OFERTA – BADANIA i ANALIZY

Oferujemy Państwu zaprojektowanie i przeprowadzenie badań społecznych, począwszy od badań satysfakcji klientów lub pracowników, poprzez badania opinii publicznej czy analizy rynku, aż po ewaluację projektów unijnych, zgodną z obowiązującymi Wytycznymi. Realizujemy również badania metodą Mystery shopping (tajemniczy klient). Szczególne doświadczenie osiągneliśmy w kompleksowych ewaluacjach projektów i programów edukacyjnych (programy studiów, programy nauczania, programy szkoleń), jak również badaniach rynku pracy oraz badaniach na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych. Dysponujemy również możliwością zbierania, agregowania i analizowania danych do raprotów naszych Klientów.

Dysponujemy doświadczoną kadrą, która pomoże wybrać najlepsze metody odpowiedzi na zdefiniowany przez Państwa problem.

Badania wykonujemy w oparciu o metody jakościowe i ilościowe, z zastosowaniem różnorodnych technik badawczych:

 • Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
 • Zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)
 • Bezpośrednich standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI)
 • Wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych (CAPI)
 • Ankiet internetowych (CAWI)
 • Desk research
 • Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI)
 • Triady
 • Diady
 • Obserwacje uczestniczące
 • Penele eksperckie

W efekcie przeprowadzonych badań otrzymają Państwo kompletny raport zawierający rekomendacje dla dalszych działań. Każde zlecenie jest nadzorowana przez audytora (CGAP, CFE) lub osobę z desygnacją IPMA.