609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

O FIRMIE

ZAUFANIE OD 2009 roku

Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu to firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli, optymalizacji ryzyka oraz wsparcia procesów decyzyjnych w instytucjach sektora publicznego, NGO i firmach prywatnych.

Nasza firma powstała w Nowym Sączu w 2009 roku na bazie wieloletniego doświadczenia w zakresie usług audytorskich. Dziś mamy własną kadrę oraz liczne grono ekspertów zewnętrznych, dzięki czemu, oferta została rozszerzona o nowe usługi. Obecnie realizujemy działania m. in. w obszarze audytu i kontroli, w tym wykorzystania środków unijnych, ale również pełnego doradztwa dot. pozyskiwania i rozliczania otrzymanych dotacji. Jako usługodawca zewnętrzny świadczymy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego (ustawowego w jsfp) oraz pomagamy w stworzeniu i monitorowaniu systemu kontroli zarządczej zgodnie z normami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Realizujemy również zaawansowane badania i analizy społeczne oraz wdrażamy systemy zarządzania jakością m. in. w oparciu o normę ISO. Dla osób fizycznych świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa administracyjnego oraz pozyskiwania środków na start. Przez cały czas podnosimy nasze kompetencje, tak aby oferta firmy kompleksowo spełniła oczekiwania naszych Klientów. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia, budując partnerskie relacje z każdym z naszych Klientów. Nasza praca oparta jest na profesjonalizmie, etyce i wzajemnym zaufaniu.

Naszą firmę tworzą audytorzy, specjaliści badań społecznych, prawnicy, informatycy oraz eksperci z wielu obszarów gospodarki oraz administracji publicznej, w tym praktycy i wykładowcy akademiccy. Dzięki doświadczonemu zespołowi oferujemy naszym Klientom profesjonalne i kompleksowe doradztwo oraz gotowe rozwiązania. Wyróżniamy się unikatowym zestawem uprawnień audytorskich, wskazanych w ustawie o finansach publicznych, wliczając w to międzynarodowe uprawnienia audytora sektora publicznego (CGAP/IIA), biegłego ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE/ACFE) oraz audytora wewnętrznego (egzamin w Ministerstwie Finansów). Pracujemy w oparciu o polskie oraz międzynarodowe standardy audytu, w tym Professional Standards for Certified Fraud Examiners.

Z dniem 3 października 2016 roku firma Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu została wpisana do Rejestru instytucji audytujących i audytorów uprawnionych do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES).

Posiadamy wpisy do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 10409 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00316/2014 (WUP Kraków). W zakresie projektów ponadnarodowych nasze usługi świadczymy w języku polskim i angielskim. Działamy na terenie kraju oraz UE (szczegółnie w państwach Grupy Wyszehradzkiej). Posiadamy bogatą bazę referencyjną, potwierdzającą realizację naszych usług.

Firma jest członkiem Association of Certified Fraud Examiners (www.acfe.com).
Firma współpracuje z: kancelariami prawniczymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, prywatnymi detektywami.

Zespół OMEGA AUDYT

Anita Rogóz, CFE, CGAP

Anita Rogóz, CFE, CGAP

Audytor, Mediator, obsługa JSFP

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prawo) oraz studiów podyplomowych obejmujących problematykę audytu, zarządzania, współpracy międzynarodowej i psychologii. Posiada kwalifikacje audytorskie zgodne z ustawą o finansach publicznych. Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Wykładowca oraz autor publikacji na temat audytu i kontroli. W ramach firmy realizuje projekty w zakresie audytu i kontroli, zarządzania jakością, ochrony danych osobowych, obsługi podmiotów publicznych oraz doradztwa prawnego. Audytor uprawniony do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES)Mediator stały w sprawach rodzinnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

W wolnym czasie: salsa, biegi górskie.

609 609 373 | anita@omegaaudyt.pl

Marek Rogóz

Marek Rogóz

Audytor wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych, Mediator, dotacje publiczne (unijne i krajowe)

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych o specjalnościach e-biznes, zarządzanie firmą, audyt wewnętrzny, innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi oraz technologie multimedialne i grafika komputerowa. Absolwent studium informatycznego. Ukończone studia podyplomowe dla Inspektorów Ochrony Danych (RODO) pod patronatem GIODO/PUODO. Posiada kwalifikacje audytorskie zgodne z ustawą o finansach publicznych. Od 2002 roku pracuje na stanowiskach projektowych, m. in. w Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Stowarzyszeniu Groupe One w Brukseli, Instytucie Zaawansowanego Zarządzania oraz Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Dyrektor zarządzający, ABI/IOD i audytor w sądeckiej firmie Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu. Były ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów ponadnarodowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Mediator stały w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie ochrony danych osobowych oraz funduszy europejskich ze specjalnością: pozyskiwanie i realizacja projektów, ich rozliczanie i utrzymanie trwałości projektów. Autor licznych projektów społecznych i inwestycyjnych dla lokalnych przedsiębiorstw, uczelni i organizacji pozarządowych. Ekspert  w zakresie projektów unijnych, ochrony danych osobowych, audytu i kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych i procedur administracyjnych. Specjalizuje się w obsłudze projektów z obszaru rynku pracy, edukacji, innowacji i działań B+R. Wykonuje kontrole i audyty projektów międzynarodowych realizowanych pod bezpośrednim nadzorem Komisji Europejskiej. Audytor uprawniony do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES). Redaktor bloga na temat ochrony danych osobowych @ODO4RODO. Włada językiem angielskim.

W wolnym czasie: rowerem po górach, skitury.

600 89 68 68 | marek@omegaaudyt.pl

Stały zespół ekspertów zewnętrznych OMEGA AUDYT:

 • dwóch prawników
 • dwóch specjalistów ds. zamówień publicznych
 • specjalista ds. zarządzania jakością i norm ISO
 • dwóch informatyków
 • czterech specjalistów ds. projektów UE
 • trzech uprawnionych audytorów
 • lekarz
 • psycholog
 • dwóch grafików komputerowych
 • trzech pedagogów
 • specjalista BHP

Informacja dla osób, które kontaktują się z naszą firmą.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca – Anita ROGÓZ, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu z siedzibą w Świniarsku 500, gmina Chełmiec, zwana dalej „Administratorem”, dostępna pod adresem e-mail: biuro@omegaaudyt.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.