609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

RODO – ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku upłynął okres przygotowania podmiotów przetwarzających dane osobowe do „RODO”, czyli stosowania unijnego Rozporządzenia z 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, który gromadzi i wykorzystuje dane dotyczące osób fizycznych, np. pracowników lub klientów. Normy dotyczą zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych jaki i dużych międzynarodowych korporacji.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) zastąpiło przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i jest stosowane wprost, bez konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie przepisów na terenie całej UE. Wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, czeka wdrożenie nowych zasad, co może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami lub koniecznością dostosowania procesów i zaplecza technologicznego.

„RODO” nie określa wprost, jakie konkretnie zabezpieczenia czy rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych powinny zostać wprowadzone przez firmy. Nowością jest natomiast podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem oraz rozliczalność, rozumiana jako obowiązek Administratora Danych wykazania, np. poprzez odpowiednią dokumentacje, iż prawidłowo stosuje normy zawarte w „RODO”.

Omega Audyt oferuje pomoc między innymi w:

  • merytorycznym wsparciu dla Administratora Danych i/lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przyszłego Inspektora Ochrony Danych
  • audytach z zakresu ochrony danych osobowych
  • doradztwie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych i przy sporządzaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • prowadzeniu szkoleń i działań upowszechniających w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
  • outsourcingu usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji /Inspektora Ochrony Danych
  • doradztwie przy zabezpieczeniu systemów informatycznych
  • przygotowaniu organizacji do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO)
  • prowadzeniu oceny skutków przetwarzania danych zgodnie z RODO
  • wdrożeniu dokumentacji, która wykaże prawidłowe zastosowanie norm RODO
  • sporządzaniu opinii prawnych w zakresie stosowania ww. przepisów

Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszamy do współpracy w celu przygotowania Państwa firmy do zmian prawnych.

Łączymy wyrazy szacunku,
Zespół Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu